Докази причетності Російської Федерації до організації проекту “Народного Фронта Новороссии”

Групою волонтерів Кіборг передано для вивчення до Центру “Миротворець” дамп електронної поштової скриньки Мірзаханяна Саргіса Геворковича, який був одним із керівників прес-служби суспільно-політичного руху «Народного фронту Новоросії», безпосередньо готував інфоприводи та реалізовував акнтиукраїнські медіа-проекти в найбільших російських та українських ЗМІ.

Саргіс Мірзаханян був помічникомдепутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Зотова Ігоря Львовича, який входив до складу Комітету Державної Думи з оборони. 

Чейкайте найближчим часом для ознайомлення та вивчення журналістами резонансних матеріалів у сховищі інформації про злочини проти України Миротворець https://ordilo.org/“,”ru”:”

Группой волонтеров Киборг передано для изучения в Центр “Миротворец” дамп электронного почтового ящика Мирзаханяна Саргиса Геворкович, который был одним из руководителей пресс-службы общественно-политического движения «Народного фронта Новороссии» и непосредственно готовил инфоповоды и реализовывал акнтиукраинськие медиа-проекты в крупнейших российских и украинских СМИ.

Саргис Мирзаханян был помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Зотова Игоря Львовича, который входил в состав Комитета Государственной Думы по обороне.

Ожидайте в ближайшее время для ознакомления и изучения журналистами резонансных материалов в хранилище информации о преступлениях против Украины Миротворец https://ordilo.org/

Хочу щось сказати